Rotvoll Eiendom

TRONDHEIMS GRØNNE AKSE

Øvre Rotvoll ligger ved innfallsporten til Trondheim fra øst, og er ideell plassering av sentrum i Trondheim øst.
Øvre Rotvoll danner et naturlig knutepunkt på østsiden av byen – samtidig som områdets unike beliggenhet muliggjør samordnet areal og transport, samt utvikling av nye kollektivløsninger. Fem minutt fra sentrum og to minutt til marka.

En miljøvennlig bydel i grønne omgivelser som også tar vare på viktige landskapsverdier.