Rotvoll Eiendom


22.10.2015 av Rotvoll Eiendom

Øvre Rotvoll; fra jordbruk til byutvikling - fra gammelt kulturlandskap til et moderne og bærekraftig boområde.

05.09.2015 av Rotvoll Eiendom

Planprogram for Øvre Rotvoll ble vedtatt i Bygningsrådet 01.09.15.

05.08.2015 av Rotvoll Eiendom

Rotvoll Eiendom AS inviterer til informasjonsmøte om igangsatt områderegulering på Øvre Rotvoll 19.august 2015 kl 18.30 i Stuene, Charlottenlundhallen. I møtet vil vi orientere om premisser og formål med planarbeidet. Vi vil også presentere planskisser med hovedstruktur. Vi vil legge til rette for, og håper at publikum vil kommentere og komme med innspill og forslag til det videre planarbeidet.


<< <  Side 2 av 9  > >>