Rotvoll Eiendom


01.01.2013 av Rotvoll Eiendom

Tegneren Leif Otto Furseth har laget en illustrasjon som viser hvordan Øvre Rotvoll kan utvikles. Illustrasjonen vil bli vist i Schmettows Allé i sommer.

Vis stort bilde

27.06.2012 av Rotvoll Eiendom

Kommuneplanens arealdel ble i bygningsrådsmøtet 26.juni 2012 lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Et enstemmig Bygningsråd vedtok å legge ut Øvre Rotvolls eiendommer til høring i tillegg til rådmannens forslag. Rådmannen understreker i sitt framlegg at Øvre Rotvoll har en svært god lokalisering i forhold til vedtatte byutviklingsstrategier, og at området kan åpne for nye og bedre kollektivtilbud østover og styrke blå/grønne forbindelser fra Estenstadmarka til fjorden.

http://www.trondheim.kommune.no/arealdel/

07.06.2012 av Rotvoll Eiendom

Asplan Viak har på oppdrag av Øvre Rotvoll Eiendomsutvikling utarbeidet en rapport som vurderer miljøkonsekvenser for CO2-utslipp med alternative lokaliseringer av planlagt utbygging på Øvre Rotvoll.

Last ned PDF


<< <  Side 7 av 9  > >>