Rotvoll Eiendom


27.06.2012 av Rotvoll Eiendom

Kommuneplanens arealdel ble i bygningsrådsmøtet 26.juni 2012 lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Et enstemmig Bygningsråd vedtok å legge ut Øvre Rotvolls eiendommer til høring i tillegg til rådmannens forslag. Rådmannen understreker i sitt framlegg at Øvre Rotvoll har en svært god lokalisering i forhold til vedtatte byutviklingsstrategier, og at området kan åpne for nye og bedre kollektivtilbud østover og styrke blå/grønne forbindelser fra Estenstadmarka til fjorden.

http://www.trondheim.kommune.no/arealdel/

07.06.2012 av Rotvoll Eiendom

Asplan Viak har på oppdrag av Øvre Rotvoll Eiendomsutvikling utarbeidet en rapport som vurderer miljøkonsekvenser for CO2-utslipp med alternative lokaliseringer av planlagt utbygging på Øvre Rotvoll.

Last ned PDF

17.04.2012 av Rotvoll Eiendom

Øvre Rotvoll Eiendomsutvikling har skrevet kronikk sammen med Kjeldsberg AS om kollektivknutepunkt på Øvre Rotvoll og på Sluppen.

Adresseavisen 16.04.12


<< <  Side 7 av 8  > >>