Rotvoll Eiendom

Informasjonsmøte 19.august 2015 kl 18.30

05.08.2015 av Rotvoll Eiendom
Rotvoll Eiendom AS inviterer til informasjonsmøte om igangsatt områderegulering på Øvre Rotvoll 19.august 2015 kl 18.30 i Stuene, Charlottenlundhallen. I møtet vil vi orientere om premisser og formål med planarbeidet. Vi vil også presentere planskisser med hovedstruktur. Vi vil legge til rette for, og håper at publikum vil kommentere og komme med innspill og forslag til det videre planarbeidet.