Rotvoll Eiendom

Om oss

Rotvoll Eiendom AS ønsker å utvikle Øvre Rotvoll gård til en grønn, helsefremmende bydel som tar vare på viktige landskapsverdier, med gode boliger og arealer til næring og service.

 

 

Aase Sætran Daglig leder

Mange år som lokalpolitiker på heltid i Trondheim, medlem av formannskapet/bygningsrådet 2003-2011. Tidligere kontorsjef ved Ringve Museum, samt økonomisk/administrativt arbeid i Fokus Bank og Olavshallen.

Hans Oust Eiendomsutvikler

Jobber med eiendomsforvaltning, utleie og byggeprosjekter. Lang erfaring fra dagligvarehandelen som innkjøpssjef i Lidl Norge og KAM i Synnøve Finden og Sørlandschips. Sivilagronom. Også styremedlem i selskapet.

Bjørnar Oust Eiendomsutvikler

Bjørnar kombinerer arbeid for Rotvoll Eiendom AS med advokatvirksomhet i Advokatfirmaet Melø AS. Tidligere advokatfullmektig hos Deloitte Advokatfirma AS, og advokatfullmektig hos Konsernadvokaten i Statskog SF.  Juristutdanning fra Universitetet i Bergen. Styremedlem i Øvre Rotvoll AS og Strinda Eiendom AS. Styreleder i Rotvoll Eiendom AS.

Styret

Her kan du se styret i Rotvoll Eiendom AS